Gdzie mogę sprawdzić nazwę i wersję używanego produktu firmy F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli chcesz poznać nazwę i wersję używanego produktu firmy F-Secure, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

W systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu F-Secure na pasku zadań systemu (który zwykle znajduje się w dolnej części ekranu obok zegara i zawiera małe ikony ułatwiające dostęp do programów). Zostanie wyświetlone menu podręczne.
 2. W zależności od używanego produktu F-Secure wykonaj te czynności:
  • F-Secure SAFE: wybierz polecenie Informacje..., aby otworzyć okno z informacjami o produkcie, w którym znajdziesz jego nazwę, wersję i inne szczegóły na jego temat.
  • F-Secure FREEDOME: wybierz polecenie Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.
  • F-Secure KEY: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.

Na komputerze Mac

 1. Kliknij ikonę programu F-Secure na pasku menu (znajduje się on u góry ekranu).

  Zostanie wyświetlone menu podręczne.

 2. W zależności od używanego produktu F-Secure wykonaj te czynności:
  • F-Secure SAFE: informacje o stanie i wersji produktu możesz zobaczyć w dolnej części menu podręcznego. Możesz też otworzyć produkt i kliknąć ikonę znaku zapytania pod nazwą produktu, a następnie wybrać opcję Informacje z wyświetlonego menu podręcznego.
  • F-Secure FREEDOME: wybierz polecenie Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.
  • F-Secure KEY: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.

Na wszystkich urządzeniach przenośnych

 1. Otwórz aplikację F-Secure.
 2. Kliknij menu główne znajdujące się w lewym górnym rogu.
 3. W zależności od używanej aplikacji F-Secure wykonaj te czynności:
  • F-Secure SAFE: kliknij opcję Informacje, aby otworzyć stronę z informacjami o produkcie, na której znajdziesz jego nazwę, wersję i inne szczegóły na jego temat.
  • F-Secure FREEDOME: kliknij opcję Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.
  • F-Secure KEY: kliknij opcję Pomoc > Informacje, aby otworzyć stronę, na której znajdziesz nazwę produktu, jego wersję i inne szczegóły na jego temat.
Sign In or Register to comment.