Logikken bag F-Secure SAFE-abonnementer og opgradering af dem

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE-abonnementer er baseret på det antal enheder, som du vil beskytte, og det tidsrum, du vælger til dit abonnement. Et abonnement kan for eksempel omfatte op til 25 enheder i en periode på enten 12 eller 24 måneder. Når du køber et F-Secure SAFE-abonnement, ses betalingen for faktureringsperioden som "kredit". Denne "kredit" reduceres i løbet af faktureringsperioden, indtil det er tid til at forny abonnementet, og en ny faktureringsperiode starter forfra.

Hvis du vælger at opgradere et aktuelt F-Secure SAFE-abonnement og tilføje flere enheder (licenser) i en igangværende faktureringsperiode, føjes de yderligere enheder, som du køber, til den igangværende faktureringsperiode. Prisen på de yderligere licenser beregnes pro-rata afhængigt af, hvor meget af den aktuelle abonnementsperiode der er tilbage. Hvis du for eksempel tidligere har købt et 1-års abonnement med 5 enheder, og du vil opgradere til samlet set 7 enheder, betaler du for 2 yderligere enheder (licenser) fordelt lige meget over den resterende tid i 1-års abonnementet. Dette beløb føjes derefter til din "kredit".

Når det er tid til at forny abonnementet, omfatter det forfaldne beløb det opgraderede abonnement med det nye antal enheder (licenser).