Logikken bag F-Secure SAFE-abonnementer og opgradering af dem

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE-abonnementer er baseret på det antal enheder, som du vil beskytte, og det tidsrum, du vælger til dit abonnement. Et abonnement kan for eksempel omfatte op til 25 enheder i en periode på enten 12 eller 24 måneder. Når du køber et F-Secure SAFE-abonnement, ses betalingen for faktureringsperioden som "kredit". Denne "kredit" reduceres i løbet af faktureringsperioden, indtil det er tid til at forny abonnementet, og en ny faktureringsperiode starter forfra.

Hvis du vælger at opgradere et aktuelt F-Secure SAFE-abonnement og tilføje flere enheder (licenser) i en igangværende faktureringsperiode, føjes de yderligere enheder, som du køber, til den igangværende faktureringsperiode. Prisen på de yderligere licenser beregnes pro-rata afhængigt af, hvor meget af den aktuelle abonnementsperiode der er tilbage. Hvis du for eksempel tidligere har købt et 1-års abonnement med 5 enheder, og du vil opgradere til samlet set 7 enheder, betaler du for 2 yderligere enheder (licenser) fordelt lige meget over den resterende tid i 1-års abonnementet. Dette beløb føjes derefter til din "kredit".

Når det er tid til at forny abonnementet, omfatter det forfaldne beløb det opgraderede abonnement med det nye antal enheder (licenser).

Sign In or Register to comment.