Hvordan konfigurerer jeg innstillingene for SAFE-nettverkstilkobling på PCen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Det er vanligvis ikke nødvendig å endre standardinnstillingene, men du kan konfigurere datamaskinens tilkobling til internettet, slik at du kan motta oppdateringer automatisk.

Slik endrer du innstillingene for tilkobling til internettet:

 1. Høyreklikk på produktikonet i systemstatusfeltet. Det vises en popup-meny.
 2. Velg Åpne innstillinger.

  Da åpnes Innstillinger-siden.

 3. Velg Oppdateringer i navigeringsfeltet til venstre.

  Merk: Du må ha administrative rettigheter for å kunne endre innstillingene.

 4. Under Manuelt proxy-oppsett velger du om datamaskinen skal bruke en proxyserver eller ikke ved tilkobling til internettet.

  Merk: Internettleverandøren kan tilby eller kreve at du bruker en proxy. En proxy fungerer som et mellomledd mellom datamaskinen og internettet. Den avskjærer alle forespørsler til internettet for å se om de kan imøtekommes ved bruk av bufferen. Proxyer brukes for å oppnå bedre ytelse, filtrere forespørsler og skjule datamaskinen fra internettet for å bedre sikkerheten.

  Du har disse alternativene:
  • Velg Ikke bruk hvis datamaskinen er koblet direkte til internettet.
  • Velg Bruk nettleserens innstillinger for å bruke de samme HTTP-proxyinnstillingene som du har konfigurert i nettleseren.
  • Velg Tilpasset adresse, og legg deretter til Port-nummeret for å konfigurere innstillingene for HTTP-proxy manuelt.
Sign In or Register to comment.