Hvordan kan jeg sjekke abonnementsinformasjonen i F-Secure-produktet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Merk: Denne artikkelen gjelder følgende produkter: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus for PC og F-Secure Mobile Security for Android.

For F-Secure Internet Security og F-Secure Anti-Virus for PC

Hvis du allerede har F-Secure Internet Security eller F-Secure Anti-Virus for PC installert, finner du abonnementsinformasjon og lisensnøkler på denne måten:

 1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
 2. Velg Innstillinger på hovedsiden. Da åpnes Innstillinger-vinduet.
 3. Velg Kundestøtte.
  • Velg Forny abonnement under Abonnementsinformasjon for å fornye abonnementet før det utløper. Utløpsinformasjonen vises også her.
  • Velg Vis lisensnøkkel under Abonnementsinformasjon for å vise lisensnøkkelen eller lisensnøklene.

  Merk: Du må ha administrative rettigheter for å vise lisensnøklene.

For F-Secure Mobile Security for Android

Hvis du bruker F-Secure Mobile Security for Android, finner du abonnementsinformasjonen (lisensnøkkelen) på denne måten:

 1. Trykk på appikonet for å åpne produktets brukergrensesnitt.
 2. Trykk på hovedmenyen oppe i venstre hjørne av brukergrensesnittet, og velg Om.

I Om-vinduet kan du se informasjon knyttet til produktet, for eksempel lisensnøkkelen.

Sign In or Register to comment.