Jeg finner ikke fornyelsesknappen i My F-Secure

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,872

Symptomer

F-Secure SAFE-lisensene (eller F-Secure TOTAL-lisensene) mine er i ferd med å utløpe, men jeg ser ikke hvordan jeg kan fornye lisensene når jeg logger meg på My F-Secure.

Diagnose

Knappen Forny nå har ennå ikke blitt synlig i My F-Secure-kontoen min.

Løsning

Ved fornyelse blir knappen Forny nå først synlig i My F-Secure enten:
  • 45 dager før lisensen utløper hvis du har kjøpt produktet på nettet, eller
  • 30 dager før lisensen utløper hvis du har kjøpt produktet fra en forhandler og har en kode.

Når Forny nå-knappen vises, logger du deg på My F-Secure-kontoen og fornyer lisensene.

Sign In or Register to comment.