Jeg får ikke angitt Trygg nettleser som standardnettleser for en Android 6.0-enhet

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

Jeg har en Android 6.0-enhet. Jeg prøver å angi Trygg nettleser som standardnettleser for enheten, men jeg får ikke gjort det ved hjelp av SAFE-appen.

Diagnose

På de fleste Android-enheter kan du angi standardnettleser enten via SAFE-appens innstillinger eller enhetens systeminnstillinger. På noen Android-enheter kan du imidlertid ikke angi standardnettleser via SAFE-appens innstillinger, men må bruke enhetens systeminnstillinger.

Løsning

Hvis du ikke kan angi Trygg nettleser som standardnettleser via SAFE-appen, gjør du det på denne måten via systeminnstillingene:

 1. Trykk på Innstillinger > Apper > Konfigurer apper.
 2. Trykk på Standardapper under Avansert. Da åpnes siden Standardapper.
 3. Trykk på Nettleserapp. Da åpnes vinduet til nettleserappen.
 4. Trykk på F-Secure SAFE.
Nå har du Trygg nettleser som standardnettleser.

Gjør følgende for å angi Trygg nettleser som standardnettleser via SAFE-appen:

 1. Åpne SAFE-appen.
 2. Trykk på Trygg nettlesing for å åpne innstillingene for trygg nettlesing.
 3. Trykk på Angi som standard.

  Da åpnes Apper-siden i enhetens systeminnstillinger.

 4. Trykk på Konfigurer apper.
 5. Trykk på Standardapper under Avansert.

  Da åpnes siden Standardapper.

 6. Trykk på Nettleserapp.

  Da åpnes vinduet til nettleserappen.

 7. Trykk på F-Secure SAFE.

Nå har du Trygg nettleser som standardnettleser.

Sign In or Register to comment.