Logikken bak F-Secure SAFE-abonnementer og oppgradering av dem

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE-abonnementer er basert på antall enheter du ønsker å beskytte, og varigheten av abonnementet du velger. Et abonnement kan for eksempel inkludere opptil 25 enheter i en periode på enten 12 eller 24 måneder. Når du kjøper et F-Secure SAFE-abonnement, betraktes betalingen for faktureringsperioden som "kreditt". Denne "kreditten" reduseres gjennom faktureringsperioden til det er på tide å fornye abonnementet, og en ny faktureringsperiode starter.

Hvis du velger å oppgradere det gjeldende F-Secure SAFE-abonnementet og legge til flere enheter (lisenser) i inneværende faktureringsperiode, blir de ekstra enhetene lagt til i inneværende faktureringsperiode. Prisen på de ekstra lisensene beregnes forholdsmessig, avhengig av hvor mye av inneværende abonnementsperiode som gjenstår. Hvis du for eksempel har kjøpt et 1-års abonnement for 5 enheter tidligere og vil oppgradere til 7 enheter totalt, betaler du for 2 ekstra enheter (lisenser) i den tiden som gjenstår av 1-årsabonnementet. Dette beløpet legges så til "kreditten" din.

Når abonnementet skal fornyes, inkluderer beløpet som skal betales, det oppgraderte abonnementet med det nye antallet enheter (lisenser).