Logikken bak F-Secure SAFE-abonnementer og oppgradering av dem

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE-abonnementer er basert på antall enheter du ønsker å beskytte, og varigheten av abonnementet du velger. Et abonnement kan for eksempel inkludere opptil 25 enheter i en periode på enten 12 eller 24 måneder. Når du kjøper et F-Secure SAFE-abonnement, betraktes betalingen for faktureringsperioden som "kreditt". Denne "kreditten" reduseres gjennom faktureringsperioden til det er på tide å fornye abonnementet, og en ny faktureringsperiode starter.

Hvis du velger å oppgradere det gjeldende F-Secure SAFE-abonnementet og legge til flere enheter (lisenser) i inneværende faktureringsperiode, blir de ekstra enhetene lagt til i inneværende faktureringsperiode. Prisen på de ekstra lisensene beregnes forholdsmessig, avhengig av hvor mye av inneværende abonnementsperiode som gjenstår. Hvis du for eksempel har kjøpt et 1-års abonnement for 5 enheter tidligere og vil oppgradere til 7 enheter totalt, betaler du for 2 ekstra enheter (lisenser) i den tiden som gjenstår av 1-årsabonnementet. Dette beløpet legges så til "kreditten" din.

Når abonnementet skal fornyes, inkluderer beløpet som skal betales, det oppgraderte abonnementet med det nye antallet enheter (lisenser).

Sign In or Register to comment.