Hur konfigurerar jag anslutningsinställningarna för SAFE-nätverket på min PC?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du behöver vanligtvis inte ändra standardinställningarna, men du kan konfigurera hur datorn är ansluten till internet så att du kan ta emot uppdateringar automatiskt.

Så här ändrar du inställningarna för internetanslutning:

 1. Högerklicka på produktikonen i systemfältet. En popup-meny visas.
 2. Välj Öppna inställningar.

  Sidan Inställningar öppnas.

 3. I den vänstra navigeringen väljer du Uppdateringar.

  Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att ändra inställningarna.

 4. Under Manuell proxykonfiguration väljer du huruvida din dator använder en proxyserver för att ansluta till internet eller inte

  Anm: Din internettjänsteleverantör kan erbjuda eller kräva att du använder en proxy. En proxy fungerar som en mellanhand mellan din dator och internet. Den fångar upp alla begäranden till internet för att se om den kan uppfylla dem med hjälp av sitt cacheminne. Proxyer används för att förbättra prestanda, filtrera begäranden och dölja din dator från internet för att öka säkerheten.

  Du har följande alternativ:
  • Välj Använd inte om datorn är ansluten direkt till internet.
  • Välj Använd webbläsarens inställningar om du vill använda samma HTTP-proxyinställningar som du har konfigurerat i din webbläsare.
  • Välj Skräddarsydd adress och lägg sedan till Port-numret för att konfigurera dina HTTP-proxyinställningar manuellt.