Hur kontrollerar jag prenumerationsinformationen i min F-Secure-produkt?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här artikeln rör följande produkter: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus för PC och F-Secure Mobile Security för Android.

För F-Secure Internet Security och F-Secure Anti-Virus för PC

Om du redan har F-Secure Internet Security eller F-Secure Anti-Virus för PC installerat hittar du prenumerationsinformationen och licensnycklarna på följande sätt:

 1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
 2. Klicka på Inställningar på huvudsidan. Fönstret Inställningar öppnas.
 3. Välj Support.
  • Under Prenumerationsinformation väljer du Förnya prenumeration för att förnya din prenumeration innan den löper ut. Utgångsinformation visas också här.
  • Under Prenumerationsinformation väljer du Visa licensnyckel för att se dina licensnycklar.

  Anm: Du måste har administratörsbehörighet för att se licensnycklarna.

För F-Secure Mobile Security för Android

Om du använder F-Secure Mobile Security för Android hittar du prenumerationsinformation (licensnyckeln) på följande sätt:

 1. Tryck på appikonen för att öppna produktens användargränssnitt.
 2. Tryck på huvudmenyn i det övre vänstra hörnet av användargränssnittet och välj Om.

I fönstret Om ser du information om din produkt, som licensnyckeln.