Logiken bakom F-Secure SAFE-prenumerationer och att uppgradera dem

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE-prenumerationer baseras på det antal enheter du vill skydda och den tidsperiod du väljer för din prenumeration. En prenumeration kan till exempel omfatta upp till 25 enheter för en period på 12 eller 24 månader. När du köper en prenumeration på F-Secure SAFE ses betalningen för faktureringsperioden som ”kredit”. ”Krediten” går sedan ner under faktureringsperioden tills det är dags att förnya prenumerationen och en ny faktureringsperiod börjar.

Om du väljer att uppgradera en aktuell prenumeration på F-Secure SAFE och lägga till fler enheter (licenser) under en pågående faktureringsperiod läggs de ytterligare enheter du köper till i den pågående faktureringsperioden. Priset för de ytterligare licenserna beräknas på pro-rata-basis beroende på hur stor del av den aktuella prenumerationsperioden som återstår. Om du exempelvis tidigare har köpt en prenumeration på 1 år med 5 enheter och vill uppgradera till sammanlagt 7 enheter, betalar du för 2 ytterligare enheter (licenser) jämnt fördelat över den tid som återstår av prenumerationen på 1 år. Detta belopp läggs sedan till i din ”kredit”.

När prenumerationen ska förnyas omfattar det belopp som ska betalas den uppgraderade prenumerationen med det nya antalet enheter (licenser).