Jak utworzyć plik FSDIAG?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym nasz zespół obsługi klienta może poprosić Cię o utworzenie pliku FSDIAG i wysłanie go do zespołu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Taki plik można utworzyć przy użyciu programu Narzędzie pomocy technicznej, który gromadzi podstawowe informacje o systemie i jego konfiguracji. Informacje te obejmują dane o produktach, jak również dzienniki i ustawienia systemu operacyjnego. Niektóre z tych informacji mogą być poufne. Zgromadzone dane są zapisywane w pliku, który jest przechowywany lokalnie na Twoim komputerze. Gromadzenie informacji może potrwać kilka minut.

W systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > (Produkt F-Secure) > Narzędzie pomocy technicznej.

  Zostanie wyświetlone okno Narzędzia pomocy technicznej.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Narzędzie rozpocznie gromadzenie informacji. Plik wyjściowy zostanie utworzony na pulpicie. Nazwa pliku archiwum to fsdiag.zip lub fsdiag.tar.gz. Zazwyczaj wielkość pliku nie przekracza 10 MB, ale w przypadku przedsiębiorstwa może on mieć rozmiar nawet 100 MB.

 4. Gdy otrzymasz wiadomość e-mail od naszego zespołu obsługi klienta, dołącz plik FSDIAG do wiadomości e-mail z odpowiedzią.

  Wiadomość e-mail zawiera identyfikator zgłoszenia do zespołu pomocy technicznej. Zapisz ten identyfikator, bo może być potrzebny w przyszłości.

Na komputerze Mac

 1. Kliknij ikonę programu Finder w Docku.
 2. Kliknij pozycję Aplikacje.
 3. Dwukrotnie kliknij pozycję F-Secure.
 4. Dwukrotnie kliknij pozycję Narzędzie pomocy technicznej.
 5. Aby kontynuować, naciśnij klawisz Enter.
 6. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz Enter.
  Uwaga: Hasło jest niewidoczne podczas wpisywania ze względów bezpieczeństwa.

  Narzędzie rozpocznie gromadzenie informacji. Plik wyjściowy zostanie utworzony na pulpicie. Nazwa pliku archiwum to fsdiag.tar.gz. Zazwyczaj wielkość pliku nie przekracza 10 MB, ale w przypadku przedsiębiorstwa może on mieć rozmiar nawet 100 MB.

 7. Gdy otrzymasz wiadomość e-mail od naszego zespołu obsługi klienta, dołącz plik FSDIAG do wiadomości e-mail z odpowiedzią.

  Wiadomość e-mail zawiera identyfikator zgłoszenia do zespołu pomocy technicznej. Zapisz ten identyfikator, bo może być potrzebny w przyszłości.