Varför blir min internetanslutning långsammare med FREEDOME?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du börjar använda F-Secure FREEDOME hanteras din nätverkstrafik på ett helt annat sätt än tidigare. F-Secure FREEDOME är en VPN-produkt (Virtual Private Network) som tar över all nätverkstrafik, krypterar den och dirigerar den via den virtuella plats du har valt eller som har valts automatiskt av produkten. Utan FREEDOME följer alla nätverkstillgångar med dit du går.

När FREEDOME krypterar och dirigerar all din nätverkstrafik till den virtuella plats du använder kommer avståndet i nätverket att påverka hastigheten. Ju längre bort den virtuella platsen är i nätverket desto längre tid tar det att överföra data via den. Tänk på att alla data måste komma tillbaka via samma rutt. Om du till exempel är i Sverige och väljer att använda vår australiska virtuella plats går all din nätverkstrafik via Australien även om du läser en svensk nyhetssida.

Ibland är den närmaste virtuella platsen inte uppenbar så det kan vara värt att testa olika virtuella platser om hastigheten är ett problem. Vi tillämpar inga hastighetsbegränsningar för våra användare men om en virtuell plats används väldigt aktivt av andra användare kan det också påverka nätverkshastigheten.

På Windows, Mac och Android använder FREEDOME OpenVPN för att säkra nätverkstrafiken. På grund av vissa tekniska begränsningar i OpenVPN är den maximala bandbredden 150 Mbit/s, förutsatt att nätverksanslutningen tillåter en dylik hastighet. På Apple iOS-enheter använder FREEDOME det inbyggda IPSec VPN i stället för OpenVPN och begränsas således inte av begränsningarna i OpenVPN. Det här möjliggör en större bandbredd, likväl förutsatt att nätverkanslutningen är tillräckkligt snabb.

Sign In or Register to comment.