Är BitTorrent tillåtet med Freedome?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

På grund av de krav vi lyder under enligt DMCA-lagen (Digital Millennium Copyright Act) kan vi inte tillåta BitTorrent eller andra P2P-fildelningsprogram på flera av våra gateway-platser som antingen finns inom USA eller hanteras av ett företag i USA.

Med tanke på våra löften angående sekretess och anonymitet är det en utmaning för oss att leva upp till DMCA-kraven. Vi har därför valt att tekniskt blockera P2P-fildelning på påverkade VPN-gatewayer. När vår programvara upptäcker sådan trafik begränsas VPN-användarens nätverksanslutning tillfälligt av en brandvägg, vilket gör att enbart webbtjänsterna (http/https) är tillgängliga för den klienten och bara med begränsad kapacitet. Även andra program kan komma att påverkas av begränsningarna som upphör efter några timmar.

BitTorrent är ett bra och lagligt protokoll i sig och det används ofta för legitima syften men oftast för att hämta och dela upphovsrättsskyddat material, till exempel filmer. Vi kan dock inte tekniskt sett skilja mellan laglig och olaglig användning av BitTorrent.

Gateway-platser där den här begränsningen gäller för närvarande:

 • Australien
 • Belgien
 • Kanada
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Hongkong
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Polen
 • Singapore
 • Storbritannien
 • USA
Sign In or Register to comment.