Så här fungerar FREEDOME när det finns flera användarkonton på samma enhet

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

På grund av vissa begränsningar i operativsystemen fungerar allokering och konfiguration av FREEDOME-prenumerationer olika när flera användarkonton används från samma enhet. Nedan finns några scenarier där FREEDOME fungerar på andra sätt.

Windows och Mac

Anm: Meddelandena nedan berör alla versioner av FREEDOME för Windows och enbart version 2.x och senare av FREEDOME för Mac.

  • Licensen delas mellan alla användarkonton. En prenumeration täcker alla användarkonton.
  • Inställningarna delas mellan alla användarkonton. Varje användare kan ändra inställningarna och aktivera eller inaktivera produkten.
  • När en VPN-anslutning redan är aktiv i ett användarkonto tas den här anslutningen i bruk av alla andra användarkonton på enheten.

Android

  • Licenserna kan inte delas mellan olika konton. Det krävs en egen prenumeration för varje användarkonto.
  • Inställningarna delas inte mellan användarkonton. Alla användarkonton är oberoende av varandra och inställningarna och konfigurationen för ett visst användarkonto påverkar inte övriga användare på enheten.
  • Varje användarkonto är isolerat. VPN-anslutning delas inte med andra användare på enheten.

Anm: iPhone och iPad från Apple påverkas inte eftersom operativsystemet iOS inte har stöd för flera användarkonton.

Sign In or Register to comment.