Hur skickar jag e-post när F-Secure FREEDOME är aktiverat?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du använder F-Secure FREEDOME VPN kanske du märker att du inte längre kan skicka e-post, även om du fortfarande kan läsa dina e-postmeddelanden som vanligt.

E-post skickas vanligtvis via ett protokoll som kallas SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). I syfte att förhindra skadliga användare från att använda e-postservrar som skräppostreläer tillåter praktiskt taget inga internetleverantör att e-postmeddelanden använder deras e-postservrar som reläer. Undantag gäller då meddelanden kommer från leverantörens egna nätverk.

När du använder F-Secure FREEDOME VPN dirigeras all nätverkstrafik (inklusive de e-postmeddelanden du skickar) via den virtuella plats du har valt. Det innebär att det e-postmeddelande du skickar kommer från internet till leverantören som vanligtvis blockerar det. Du kan få ett felmeddelande som säger något i stil med ”E-postrelä nekad”.

Du kan åtgärda det här problemet genom att ändra inställningarna för att skicka e-post från enheten. De flesta internetleverantörer tillåter e-postmeddelanden från internet när du använder den krypterade versionen av SMTP-protokollet, t.ex. SMTPS. Med SMTPS kan du autentisera till internetleverantörens e-postservrar.

Den normala porten för SMTP-protokollet är 25, medan SMTPS-porten är 465 eller 587 som standard. Du kan helt enkelt prova med att bara ändra SMTP-portnumret i e-postkonfigurationen och se om det hjälper.

Om det inte räckte med att ändra port för att få e-posten att fungera kan du läsa internetleverantörens dokumentation eller supportsidor och se om det finns instruktioner om vilka inställningar du behöver ändra på enheten. Eftersom det är en konfiguration som är specifik för internetleverantören kan vi inte ge detaljerade instruktioner som gäller för alla våra användare.

Sign In or Register to comment.