Program F-Secure SAFE for PC jest uaktualniany w tle

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby upewnić się, że program F-Secure SAFE oferuje najlepsze zabezpieczenia, regularnie go uaktualniamy. Ten proces przebiega niewidocznie w tle i stanowi kluczowy składnik skutecznej i nieprzerwanej ochrony komputera.

Nie musisz przy tym wykonywać żadnych czynności, o ile uaktualnienie nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Zalecamy zrestartowanie komputera za każdym razem, gdy program o to poprosi po przeprowadzeniu aktualizacji. Dzięki temu zabezpieczenia Twojego komputera są zawsze aktualne.

Sign In or Register to comment.