Er der et enkelt installationsprogram til F-Secure TOTAL?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nej. Eftersom F-Secure TOTAL består af to separate produkter, nemlig F-Secure SAFE og F-Secure FREEDOME, bliver du nødt til at installere dem begge. Der vil være links til installationsprogrammerne til begge produkter i velkomst-e-mailen.

Sign In or Register to comment.