Finns det ett enskilt installationsprogram för F-Secure TOTAL?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nej. F-Secure TOTAL består av två separata produkter, F-Secure SAFE och F-Secure FREEDOME, och du behöver installera båda produkterna. Du har fått länkar till installationsprogrammen för båda produkterna i välkomstmeddelandet i din e-post.

Sign In or Register to comment.