Skiljer sig produkterna i F-Secure TOTAL från de enskilda produkterna?

This discussion has a more recent version.

Nej, tekniskt sett är det ingen skillnad mellan de produkter du får med F-Secure TOTAL och de fristående produkterna. Produkterna som utgör F-Secure TOTAL (F-Secure SAFE och F-Secure FREEDOME) har samma fullvärdiga programvara.

Sign In or Register to comment.