Jak uruchomić ręczną aktualizację produktu F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji produktu F-Secure SAFE, aby zachować bezpieczeństwo.

W systemie Android
  1. Otwórz sklep Play.
  2. Kliknij ikonę menu i wybierz pozycję Moje aplikacje i gry.
  3. Na karcie Zainstalowane wybierz z listy pozycję F-Secure SAFE i kliknij pozycję Aktualizuj.
  4. Naciśnij pozycję Akceptuj, aby umożliwić dostęp do produktu F-Secure SAFE. Zaczekaj chwilę na pobranie i zainstalowanie aktualizacji.
W systemie iOS
  1. Otwórz program App Store.
  2. Kliknij kartę Uaktualnienia w prawym dolnym rogu ekranu.
  3. Wybierz pozycję F-Secure SAFE i kliknij pozycję Uaktualnij. Zaczekaj chwilę na pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

W systemie Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu F-Secure SAFE na pasku zadań systemu i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji. Najnowsza wersja zostanie pobrana i zainstalowana na komputerze.

Na komputerze Mac

  1. Kliknij ikonę F-Secure w prawej górnej części paska menu.
  2. Wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji. Najnowsza wersja zostanie pobrana i zainstalowana na komputerze Mac.
Sign In or Register to comment.