Sesja Ochrony bankowości nie zamyka się automatycznie przy wylogowywaniu z banku

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

W pewnych sytuacjach Ochrona bankowości nie zamyka się automatycznie w momencie wylogowania z banku internetowego i może blokować dostęp do innych witryn internetowych. Baner z powiadomieniem wciąż jest wyświetlany w górnej części ekranu komputera.

Diagnoza

Gdy Ochrona bankowości wykryje witrynę internetową banku jako bezpieczną, w górnej części ekranu komputera pojawia się baner z powiadomieniem informujący o działaniu tej funkcji i otwarciu witryny internetowej banku online zabezpieczonej protokołem HTTPS.

Gdy wylogujesz się z sesji bankowości online, powiadomienie w górnej części ekranu komputera powinno zamknąć się automatycznie. Jeśli tak się nie dzieje, poinformuj nas o tym w następujący sposób:

Rozwiązanie

 1. Otwórz nową kartę przeglądarki.
  1. Zaloguj się na stronie banku online.
  2. Wyloguj się z banku online.
  3. Skopiuj adres internetowy (URL) strony wylogowania.
 2. Otwórz formularz internetowy przesyłania próbek i utwórz zgłoszenie.
  1. Wklej skopiowany adres internetowy (URL) w polu tekstowym Sample URL (Próbka adresu URL).
  2. Zaznacz pole „I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results” (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach) i wypełnij formularz kontaktowy.
  3. W obszarze URL Type (Typ adresu URL) wybierz pozycję „Banking Protection related issue or problem” (Problem związany z Ochroną bankowości).
  4. W obszarze Problem Type (Typ problemu) wybierz pozycję „Banking session does not end after logout” (Sesja Ochrony bankowości nie kończy się po wylogowaniu).
  5. W polu Subject field (Pole tematu) wpisz Banking logout URL (Adres URL wylogowania ze strony bankowej).
  6. W polu tekstowym Description (Opis) wprowadź wszystkie pozostałe informacje.
  7. Wprowadź kod CAPTCHA i kliknij pozycję Submit URL sample (Prześlij próbkę adresu URL).
 3. Na banerze powiadomienia Ochrony bankowości kliknij pozycję Zakończ, aby wyłączyć tę funkcję
Adresy internetowe (URL) zostaną dodane do naszej bazy danych, co z kolei pomoże nam ulepszyć i usprawnić usługę.