Czy mój produkt zabezpieczający firmy F-Secure będzie działał w systemie Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Tak. Jeśli masz obsługiwaną wersję produktu SAFE, Internet Security lub Antivirus for PC firmy F-Secure, te produkty zabezpieczające powinny działać w systemie Windows 10. Obsługiwane są produkty w wersji 12.1 i nowszych.

Dotychczasowi użytkownicy otrzymają najnowszą wersję automatycznie za pośrednictwem codziennych aktualizacji automatycznych. Nie wymaga to żadnych działań ze strony użytkownika.

Jeśli chcesz zainstalować system Windows 10 od nowa, najnowszy instalator możesz pobrać z witryny internetowej produktów zabezpieczających firmy F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.