Hva gjør jeg hvis F-Secure-sikkerhetsproduktet ikke fungerer etter oppgradering til Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Når du har fullført Windows 10-oppgraderingen, kan du få enkelte problemer med F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  • F-Secure-sikkerhetsproduktet starter ikke.
  • Du finner ikke ikonet for F-Secure-sikkerhetsproduktet i systemfeltet nederst på datamaskinskjermen.
  • F-Secure-sikkerhetsproduktet vises ikke i listen over installerte apper og funksjoner i Innstillinger > System > Apper og funksjoner.
  • Du vil se følgende feilmelding:
    Installeringen kan ikke fortsette fordi det mangler noen viktige filer.

Hvis dette skjer, betyr det at Windows 10-oppgraderingen dessverre har fjernet noen av komponentene i F-Secure-sikkerhetsprogramvaren slik at produktet ikke kan starte opp slik det skal.

For å få F-Secure-sikkerhetsproduktet til å fungere som normalt igjen, må det fjernes fra datamaskinen og så installeres på nytt. Slik gjør du det:

  1. Last ned og kjør Avinstalleringsverktøy for Windows. Du kan laste ned verktøyet her. Instruksjonene for Avinstalleringsverktøy for Windows er her.
  2. Installer F-Secure-sikkerhetsproduktet på nytt på datamaskinen. Du kan laste ned produktet fra F-Secure-nettstedet eller fra din Min F-Secure-konto, avhengig av abonnementet ditt.