Vil F-Secure-sikkerhetsproduktet mitt fungere med Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, så lenge du har en støttet versjon av F-Secure SAFE, Internet Security eller Antivirus for PC, skulle sikkerhetsproduktene fortsette å fungere med Windows 10. Produktversjonene som støttes, er klienter versjon 12.1 eller nyere.

For eksisterende brukere vil den nyeste versjonen leveres automatisk via de daglige automatiske oppdateringene, og tas i bruk uten at det kreves noe handling fra brukeren.

Hvis du vil ha en helt ny Windows 10-installasjon, kan du laste ned det nyeste installasjonsprogrammet fra nettstedet til leverandøren av F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Denne artikkelen på engelsk