Vad gör jag om min säkerhetsprodukt från F-Secure inte fungerar efter en uppgradering till Windows 1

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
När du har slutfört uppgraderingen till Windows 10 kan det hända att du upplever vissa problem med din säkerhetsprodukt från F-Secure.
  • Din säkerhetsprodukt från F-Secure startar inte.
  • Du hittar inte säkerhetsprodukten från F-Secure i systemfältet längst ned på skärmen på din dator.
  • Säkerhetsprodukten från F-Secure visas inte i listan över installerade appar och funktioner i Inställningar > System > Appar och funktioner.
  • Du ser följande felmeddelande:
    Installationen kan inte fortsätta eftersom vissa viktiga filer saknas.

Om detta inträffar betyder det att uppgraderingen av Windows 10 har tagit bort några av komponenterna från F-Secures säkerhetsprogramvara och att produkten inte kan starta korrekt.

För att din säkerhetsprodukt från F-Secure ska fungera normalt igen måste den tas bort från din dator och installeras på nytt. Gör så här:

  1. Ladda ned och kör avinstallationsverktyget för Windows. Du kan ladda ned verktyget här. Instruktioner för avinstallationsverktyget för Windows finns här.
  2. Installera säkerhetsprodukten från F-Secure på nytt på din dator. Du kan ladda ned produkten från F-Secure-webbplatsen eller via ditt My F-Secure-konto beroende på vilken prenumeration du har.
Sign In or Register to comment.