Jak sprawdzić, czy produkt F-Secure SAFE jest uruchomiony?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Po pomyślnym zainstalowaniu produkt F-Secure SAFE działa niewidocznie w tle. Aby sprawdzić, czy produkt F-Secure SAFE działa, możesz wykonać kilka czynności.

  • Sprawdź stan zabezpieczeń, otwierając usługę F-Secure SAFE na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Jeśli dane urządzenie jest chronione, zobaczysz symbol zaznaczenia na zielonym tle z komunikatem: „Twój komputer jest chroniony” lub „Twoje urządzenie jest chronione”. Aby dowiedzieć się więcej o stanie zabezpieczeń produktu, zobacz Ikony stanu zabezpieczeń w Centrum pomocy F-Secure.
  • Sprawdź stan subskrypcji. Wygasła subskrypcja Cię nie chroni. Produkt informuje Cię automatycznie, gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji lub gdy już się to stało. Aby odnowić subskrypcję, zobacz następujące artykuły:
  • Wyświetl statystyki usługi SAFE, aby sprawdzić działania wykonane przez produkt od momentu zainstalowania.
    • Na urządzeniu mobilnym: wejdź na stronę Statystyka.
    • Na urządzeniu z systemem Windows: kliknij licznik na dole okna produktu, aby wyświetlić więcej informacji.
    • Na komputerze Mac: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku menu i wybierz polecenie Raport na temat infekcji....
Sign In or Register to comment.