Dlaczego potrzebuję funkcji Ochrona bankowości?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Usługi bankowości online stały się codziennością w obecnym połączonym świecie. To prawda, że banki poważnie inwestują w zabezpieczanie Twoich informacji. Jednak cyberprzestępcy dysponują wieloma sposobami uzyskania dostępu do poufnych danych bankowych, jeśli nie zachowasz czujności. Cyberprzestępcy często przejmują dane w trudny do zauważenia sposób — jako ofiara cyberprzestępstwa możesz nie zwrócić na to uwagi, dopóki nie będzie za późno.

Kiedy funkcja Ochrona bankowości jest włączona na komputerze, zapewnia warstwę ochronną dla niektórych technik stosowanych przez cyberprzestępców do wykradania Twoich danych. Poniżej przedstawiono niektóre najczęściej stosowane techniki.

Sfałszowane witryny internetowe

Cyberprzestępcy mogą korzystać ze sfałszowanych witryn internetowych, które przypominają rzeczywistą witrynę banku. Ich celem jest przekonanie użytkownika, że taka sfałszowana witryna stanowi prawdziwą witrynę banku. Następnie użytkownik zostaje zachęcony do zalogowania się przez podanie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła, co zapewnia cyberprzestępcom dostęp do osobistych danych bankowych.

Programy rejestrujące naciśnięte klawisze

Program rejestrujący naciśnięte klawisze działa w ukryciu, monitorując i zapisując naciśnięcia klawiszy oraz przesyłając te informacje dalej. Jeśli tak się dzieje, bezpieczeństwo Twojego komputera zostało już prawdopodobnie naruszone przez program rejestrujący naciśnięte klawisze, czyli ryzykowne oprogramowanie. Zalecamy regularne skanowanie komputera, aby zapobiec powstaniu takiej sytuacji.

Spam i wiadomości typu phishing

Wiadomości typu phishing to sfałszowane wiadomości e-mail, które podszywają się pod legalne firmy. Zawartość wiadomości e-mail zwykle kieruje do sfałszowanej witryny internetowej lub zachęca do nieświadomego ujawnienia prywatnych danych, które włamywacz może wykorzystać w celu uzyskania dostępu do osobistych danych bankowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Ochrona bankowości, zobacz temat Co to jest funkcja Ochrona bankowości?