Hvordan vet jeg at F-Secure SAFE-produktet fungerer?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når F-Secure SAFE er installert på riktig måte, arbeider produktet stille i bakgrunnen. Det er flere ting du kan gjøre for å se at F-Secure SAFE-produktet fungerer.

  • Kontroller sikkerhetsstatusen ved å åpne F-Secure SAFE på enten datamaskinen eller mobilenheten. Du vet at datamaskinen eller enheten er beskyttet når du ser et hakesymbol på grønn bakgrunn med teksten "Datamaskinen/enheten er beskyttet". Hvis du vil vite mer om produktets sikkerhetsstatus, kan du se Ikoner for beskyttelsesstatus i F-Secure-hjelpesenteret.
  • Kontroller abonnementsstatusen. Et utløpt abonnement beskytter deg ikke. Produktet informerer deg automatisk hvis abonnementet nærmer seg utløp eller er utløpt. Se disse artiklene angående fornyelse av abonnementet:
  • Vis SAFE-statistikk for å se hva produktet har gjort siden det ble installert.
    • Mobilenheter: Naviger til Statistikk-siden.
    • Windows: Klikk på telleren nederst på produktskjermbildet for å vise mer informasjon.
    • Mac: Høyreklikk på produktsymbolet på menylinjen, og velg Infeksjonsrapport....
Sign In or Register to comment.