Hvorfor trenger jeg nettbankbeskyttelse?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nettbanktjenester er vanlige i dagens tilkoblede verden. Det er riktig at bankene investerer tungt i å sikre data, men moderne cyberkriminelle har forskjellige måter å få tilgang til sensitive bankopplysninger på hvis du ikke er årvåken. Metodene de cyberkriminelle bruker til å hente ut informasjon, kan være fordekte, og som offer for et cyberinnbrudd, vil du kanskje ikke en gang merke det før det er for sent.

Når nettbankbeskyttelsen er aktivert på datamaskinen, sørger funksjonen for en preventiv barriere mot noen av teknikkene de cyberkriminelle benytter for å infiltrere personlige bankopplysninger. Noen av de vanligste teknikkene som brukes, blir beskrevet her.

Falske nettsteder

Cyberkriminelle kan bruke falske nettsteder som likner svært på et virkelig banknettsted. Hensikten er å lure deg til å tro at det falske nettstedet er et legitimt banknettsted. Dermed blir du lurt til å logge deg på med brukernavn og passord, slik at du gir de cyberkriminelle tilgang til personlige bankopplysninger.

Tastlogging

Et tastloggingsprogram overvåker og registrerer tastetrykk i det skjulte, og sender informasjonen til den som står bak. Hvis det skjer, er det sannsynlig at datamaskinen allerede har blitt kompromittert av et tastloggingsprogram, som betraktes som en risiko. Vi anbefaler regelmessig skanning av datamaskinen for å unngå dette.

Søppelpost og phishing

Phishing-meldinger er falske e-postmeldinger som virker å være sendt fra legitime virksomheter. Meldingsinnholdet leder deg vanligvis til falske nettsteder, eller meldingen får deg til i vanvare å avsløre private opplysninger som den som står bak, kan bruke til å få tilgang til personlige bankopplysninger.

Se Hva er nettbankbeskyttelse? for å få mer informasjon om funksjonen Nettbankbeskyttelse.

Sign In or Register to comment.