Varför behöver jag Bankskydd?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Användning av nätbankstjänster har blivit vardag i dagens uppkopplade värld. Banker investerar stora resurser för att skydda dina data men cyberbrottslingar använder numera mängder av sätt för att komma åt din känsliga bankinformation om du inte är uppmärksam. Cyberbrottslingar kan hämta din information på sätt som är svåra att upptäcka och som offer för en cyberbrottsling händer det att du upptäcker det först när det är för sent.

När Bankskydd är aktiverat på din dator skyddas du mot några av de tekniker som cyberbrottslingar använder för att infiltrera personliga bankdata. Här anges några av de vanligaste teknikerna.

Förfalskade webbplatser

Det kan hända att cyberbrottslingar använder förfalskade webbplatser som liknar de riktiga webbplatserna för bankärenden. Syftet är att lura dig att tro att den falska webbplatsen är bankens äkta webbplats. Du luras sedan att logga in med ditt användarnamn och lösenord vilket ger cyberbrottslingarna tillgång till dina personliga data för bankärenden.

Tangentloggare

Ett tangentloggningsprogram övervakar och registrerar alla dina tangenttryckningar i smyg och skickar informationen till gärningsmannen. Om detta inträffar är det möjligt att din dator redan har komprometterats av ett tangentloggningsprogram som anses vara ett riskprogram. I så fall finns det redan ett riskprogram på din dator. Vi rekommenderar att du genomsöker enheten regelbundet för att undvika att sådana situationer uppstår.

Skräppost och nätfiske

Nätfiske via e-post innebär att falska e-postmeddelanden skickas ut från vad som verkar vara legitima företag. Innehållet i e-postmeddelandet leder dig vanligtvis till falska webbplatser eller så får e-postmeddelandet dig att omedvetet ange privat information som gärningsmannen kan använda för att få åtkomst till dina personliga bankuppgifter.

Ytterligare information om funktionen Bankskydd finns i Vad är Bankskydd?