Jak zainstalować program F-Secure SAFE na komputerze Mac?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:

 • System Mac OS jest aktualny.
 • Nieobsługiwane oprogramowanie innych producentów zostało odinstalowane.
 • Twoje konto użytkownika na komputerze ma uprawnienia administratora.
 • Masz aktywne konto usługi My F-Secure. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć konto, zobacz artykuł Jak utworzyć konto w usłudze My F-Secure?
 • Masz połączenie z Internetem.

Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.

 1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
 3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz pozycję SAFE.
 4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
 5. Wybierz opcję Moje urządzenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz typ urządzenia.
 6. Wybierz opcję Ten komputer, a następnie wybierz opcję Pobierz na komputer Mac.
 7. W zależności od używanej przeglądarki:
  • Plik instalacyjny zostanie pobrany automatycznie.
  • Pojawi się prośba o zapisanie pliku. W takiej sytuacji kliknij przycisk Zapisz plik.
 8. Po zakończeniu pobierania otwórz folder z pobranymi plikami i uruchom instalator. Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
 9. Na stronie Wprowadzenie do instalowania produktu F-Secure SAFE wybierz opcję Kontynuuj.
 10. Wybierz, dla kogo chcesz zainstalować program F-Secure SAFE, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 11. Na stronie Typ instalacji wybierz opcję Zainstaluj. Może być konieczne podanie hasła administratora. Wpisz je i wybierz opcję Zainstaluj oprogramowanie.
 12. W oknie Aktywacja kliknij przycisk Kontynuuj, aby aktywować produkt. Ponownie wpisz hasło administratora, aby zezwolić F-Secure na wprowadzenie zmian.
 13. Program F-Secure SAFE poprosi o zainstalowanie dodatku Ochrona przeglądania. Wybierz przeglądarkę z menu rozwijanego i wybierz opcję Zainstaluj teraz.
 14. Proces instalacji może się różnić w zależności od przeglądarki, więc wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować dodatek Ochrona przeglądania.

Aplikacja F-Secure SAFE jest teraz zainstalowana na urządzeniu i zapewnia mu ochronę.

Sign In or Register to comment.