Jak sprawdzić, czy najnowsze aktualizacje są zainstalowane?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu produktu firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt co dwie godziny sprawdza dostępność nowych aktualizacji definicji wirusów i pobiera codzienne aktualizacje automatycznie.

Cały pakiet aktualizacji jest dość duży, a czas pobierania zależy od szybkości połączenia internetowego. Jeśli komputer był wyłączony przez co najmniej siedem dni, to zostanie pobrany i zainstalowany cały pakiet aktualizacji, co może potrwać dłużej niż w przypadku zwykłych aktualizacji przeprowadzanych codzienne.

Uwaga: W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na pobieranie zalecamy, aby komputer łączył się z Internetem co najmniej raz w tygodniu.

Aby sprawdzić najnowsze (ostatnio wykonane) aktualizacje:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu i wybierz polecenie Otwórz ustawienia.

    Zostanie otwarta strona Ustawienia.

  2. W obszarze nawigacyjnym po lewej wybierz opcję Aktualizacje.

W sekcji Połączenie zobaczysz czas ostatniego sprawdzania dostępności aktualizacji oraz powodzenie tej operacji.

Aby sprawdzić ręcznie dostępność nowych aktualizacji, wybierz opcję Sprawdź teraz. Pamiętaj, że ta kontrola spowoduje również uaktualnienie wersji produktu zabezpieczającego na urządzeniu, jeśli została wydana nowa wersja, która nie została jeszcze zainstalowana na urządzeniu.

W sekcji Historia aktualizacji możesz sprawdzić najnowsze zainstalowane aktualizacje dla poszczególnych aparatów skanowania dostępnych w produkcie. Są tu podane nazwy aparatów oraz wersje ich ostatnich aktualizacji, a także data i godzina wykonania aktualizacji. Pamiętaj, że pakiet aktualizacji z najwyższym numerem wersji nie musi być najnowszą aktualizacją, która została pobrana.

Wskazówka: Możesz też szybko sprawdzić dostępne aktualizacje, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu i wybierając opcję Sprawdź dostępność aktualizacji. Produkt sprawdzi dostępność nowych aktualizacji i zainstaluje je natychmiast.