Jak ręcznie usunąć z komputera PC produkty zabezpieczające powodujące konflikt?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Uwaga: Instrukcje dotyczące poszczególnych wersji systemu Windows mogą się minimalnie różnić.

  1. Kliknij opcje Start > Panel sterowania.
  2. Kliknij pozycję Programy i funkcje (w systemie Windows 10, 8 lub 7) albo Odinstaluj program (w systemie Windows Vista).
  3. Znajdź produkt zabezpieczający, który chcesz usunąć. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj/Zmień. Pojawi się komunikat funkcji Kontrola konta użytkownika. W razie potrzeby wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk Tak.
  4. Po wyświetleniu okna konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odinstalować produkt zabezpieczający.
  5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby całkowicie odinstalować produkt.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.