Usuwanie plików oprogramowania reklamowego

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,872

Jeśli podczas przeglądania Internetu wyświetlane są niechciane okna podręczne lub podczas pracy na komputerze można zauważyć podejrzane aktywności, to istnieje możliwość, że na komputerze działa oprogramowanie reklamowe.

Produkt firmy F-Secure powinien automatycznie usunąć z komputera oprogramowanie reklamowe. Dla pewności zalecamy uruchomienie skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego.

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Kliknij opcję Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i poczekaj na zakończenie skanowania.

Jeśli produkt firmy F-Secure nie wykrył oprogramowania reklamowego, wyślij do nas próbkę za pośrednictwem strony przesyłania próbek.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.