Archived

This section is archived and will no longer be updated. For the latest articles about F-Secure products and services, go to the new and improved How-tos & FAQs.

Tip

We are in the process of adding a direct link from this page to its latest version in the new How-tos & FAQs section.

In the meantime, to find the latest version of this article, search for the article title in the searchbox on the left.

Hoe kan ik handmatig conflicterende beveiligingsproducten verwijderen van een Mac?

Zoek en volg de verwijderingsinstructies van de softwareleverancier. Normaal gesproken hebben veel leveranciers een verwijderapplicatie opgenomen in de installatiekopie van de installatieschijf (*.dmg), of bij de hoofdapplicatie in de map Programma's. U kunt het volgende proberen:

  1. Open Finder > Programma's.
  2. Zoek de beveiligingsproductmap die u wilt verwijderen. Open de map en dubbelklik op de verwijderapplicatie in de map (indien aanwezig).
  3. Bevestig dat u het product wilt verwijderen. Typ in het venster Verifiëren de aanmeldgegevens van uw beheerdersaccount en klik op OK.
  4. Start uw computer opnieuw op als dat wordt gevraagd om het verwijderen van het product te voltooien.

Dit artikel in het Engels lezen

Sign In or Register to comment.