Hvordan vet jeg at jeg har de nyeste oppdateringene?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Automatiske oppdateringer slås på så snart du har installert F-Secure-produktet. Når datamaskinen er koblet til internettet, vil produktet søke etter nye oppdateringer av virusdefinisjoner annenhver time og automatisk laste ned de daglige oppdateringene.

Hele oppdateringspakken er ganske stor, og nedlastingstiden avhenger av hastigheten på internettforbindelsen. Hvis datamaskinen ikke har vært slått på de siste sju dagene, vil hele oppdateringspakken bli lastet ned og installert, og det tar lengre tid enn de vanlige daglige oppdateringene.

Merk: For å gjøre nedlastingen så rask som mulig anbefaler vi at du kobler datamaskinen til internettet minst én gang i uken, hvis det er mulig.

Slik kontrollerer du de nyeste (sist utførte) oppdateringene:

  1. Høyreklikk på produktikonet i systemstatusfeltet, og velg Åpne innstillinger.

    Da åpnes Innstillinger-siden.

  2. Velg Oppdateringer i navigeringsfeltet til venstre.

Under Tilkobling ser du tidspunktet for siste oppdateringskontroll, og om den ble gjennomført.

Velg Kontroller nå for å kontrollere de nyeste oppdateringene manuelt. Vær oppmerksom på at denne kontrollen også oppgraderer sikkerhetsproduktversjonen på enheten hvis den er utgitt, men ennå ikke er installert på enheten.

Under Oppdateringshistorikk kan du se de nyeste oppdateringene som er installert for de enkelte skannemotorene i produktet. Du kan se navnet på motoren og versjonen til de nyeste oppdateringene, i tillegg til dato og klokkeslett for oppdateringen. Vær oppmerksom på at oppdateringspakken med høyest versjonsnummer ikke nødvendigvis er den nyeste oppdateringen som er lastet ned.

Tips: Du også raskt se etter oppdateringer ved å høyreklikke på produktikonet i systemstatusfeltet og velge Se etter oppdateringer. Produktet ser etter nye oppdateringer og installerer dem umiddelbart.

Sign In or Register to comment.