Hvordan fjerner jeg manuelt sikkerhetsprodukter som forårsaker konflikter på en Mac?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Finn og følg avinstalleringsinstruksjonene fra programvareleverandøren. Mange leverandører har vanligvis et avinstalleringsprogram i installasjonsavbildningen (*.dmg) eller sammen med hovedprogrammet i Programmer-mappen. Du kan prøve følgende:

  1. Åpne Finder > Programmer.
  2. Finn mappen for sikkerhetsproduktet du vil fjerne. Åpne mappen og dobbeltklikk på avinstalleringsprogrammet i mappen (hvis det finnes).
  3. Bekreft at du vil avinstallere produktet. Skriv inn administratorlegitimasjonen i Godkjenn-vinduet og klikk på OK.
  4. Start maskinen på nytt når du blir bedt om det, for å fullføre avinstalleringen av produktet.

Denne artikkelen på engelsk