Hur vet jag att jag har de senaste uppdateringarna?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Automatiska uppdateringar aktiveras omedelbart när du installerar F-Secure-produkten. När datorn är ansluten till internet söker produkten efter nya virusdefinitionsuppdateringar varannan timme och laddar ned dagliga uppdateringar automatiskt.

Hela uppdateringspaketet är ganska stort och nedladdningstiden beror på hastigheten på din internetanslutning. Om du inte har haft datorn påslagen de senaste sju dagarna kommer hela uppdateringspaketet att laddas ned och installeras och detta tar längre tid än de vanliga dagliga uppdateringarna.

Anm: Vi rekommenderar att du ansluter datorn till internet minst en gång i veckan om du kan för att nedladdningen ska gå så snabbt som möjligt.

Så här kontrollerar du de senaste (senast utförda) uppdateringarna:

  1. Högerklicka på produktikonen i systemfältet och välj Öppna inställningar.

    Sidan Inställningar öppnas.

  2. I den vänstra navigeringen väljer du Uppdateringar.

Under Anslutning kan du se tiden för den senaste uppdateringskontrollen och om den lyckades.

Kontrollera manuellt om det finns nya uppdateringar genom att välja Kontrollera nu. Observera att den här kontrollen även uppgraderade din enhet med den senaste versionen av säkerhetsprodukten om den har lanserats men ännu inte installerats på enheten.

Under Uppdateringshistorik kan du se de senast installerade uppdateringarna för enskilda genomsökningsmotorer som är tillgängliga på enheten. Du kan se motornamnen och versionen för de senaste uppdateringarna liksom tid och datum för uppdateringen. Observera att uppdateringspaketet med det senaste versionsnumret inte nödvändigtvis är den senaste uppdatering som laddats ned.

Tips: Du kan snabbt kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar genom att högerklicka på produktikonen i systemfältet och välja Sök efter uppdateringar. Produkten kontrollerar om det finns nya uppdateringar och installerar dem direkt.

Sign In or Register to comment.