Hur tar jag manuellt bort säkerhetsprodukter som är i konflikt på en Mac?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Leta reda på programleverantörens instruktioner för avinstallation och följ dem. Många leverantörer har ett program för avinstallation i installationens skivavbild (*.dmg) eller bredvid huvudprogrammet i programmappen. Du kan prova med:

  1. Öppna Finder > Program.
  2. Leta rätt på mappen för den säkerhetsprodukt du vill ta bort. Öppna mappen och dubbelklicka på avinstallationsprogrammet i mappen (om det finns ett sådant).
  3. Bekräfta att du vill avinstallera produkten. I fönstret Autentisera anger du dina administrationsuppgifter och klickar på OK.
  4. Starta om datorn för att slutföra avinstallationen av produkten när du blir ombedd att göra så.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.