Rensa annonsprogram

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du får oönskade pop-up-fönster när du surfar på internet eller om du lägger märke till ovanlig aktivitet när du använder datorn kan det vara så att du har annonsprogram på datorn.

F-Secures produkt ska automatiskt ta bort annonsprogrammet från datorn. Om du vill vara säker rekommenderar vi att du kör en virus- och spionprogramsgenomsökning.

  1. Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet.
  2. Klicka på Virusgenomsökning och låt genomsökningen slutföras.

Om F-Secures produkt inte upptäcker något annonsprogram kan du skicka ett exempel till oss genom Skicka ett exempel.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.