Jak zapisać raport skanowania w pliku?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby zapisać raport skanowania w pliku:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Kliknij opcję Skanowanie w poszukiwaniu wirusów, aby rozpocząć skanowanie.
  3. Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Wyświetl raport skanowania. Spowoduje to otwarcie raportu w formacie HTML w domyślnej przeglądarce.
  4. Aby zapisać raport w pliku, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako....
  5. Wpisz opisową nazwę dla pliku i zapisz go.
  6. Następnie możesz wysłać ten plik do analizy w firmie F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.