Jak utworzyć dziennik wykrywania obecności złośliwych plików?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby utworzyć dzienniki w celu wykrywania obecności złośliwych plików, uruchom dwa narzędzia:

 1. Pobierz narzędzie Autoruns ze strony https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.
  1. Uruchom narzędzie Autoruns.exe.
  2. Po otwarciu narzędzie przeprowadza automatyczne skanowanie i wyświetla listę programów skonfigurowanych w celu uruchamiania podczas rozruchu systemu lub logowania. Poczekaj, aż narzędzie ukończy skanowanie.
  3. Gdy narzędzie ukończy skanowanie, kliknij menu Options (Opcje) i zaznacz pozycję Hide Microsoft entries (Ukryj wpisy firmy Microsoft).
  4. Zapisz dziennik w pliku *.arn (File > Save — Plik > Zapisz) na pulpicie.
 2. Pobierz narzędzie GMER ze strony http://www.gmer.net/gmer.zip.
  1. Uruchom narzędzie GMER.exe.
  2. Po otwarciu narzędzie automatycznie rozpoczyna skanowanie. Poczekaj, aż narzędzie ukończy tę operację.
  3. Po ukończeniu skanowania kliknij przycisk Save... (Zapisz), aby zachować plik dziennika *.log na pulpicie.
 3. Pobierz narzędzie HiJackThis ze strony http://sourceforge.net/projects/hjt/
  1. Uruchom narzędzie HijackThis.exe z uprawnieniami administratora.
  2. Wybierz opcję Do a system scan and save a logfile (Wykonaj skanowanie systemu i zapisz plik dziennika).
 4. Umieść wszystkie wygenerowane pliki dziennika w archiwum zabezpieczonym hasłem. Użyj hasła: infected
 5. Prześlij plik zip w następnej odpowiedzi do naszych analityków.
Sign In or Register to comment.