Jak zebrać pliki umieszczone w kwarantannie?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli musisz przesłać pliki z kwarantanny do dodatkowej analizy, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.
  2. Pobierz narzędzie F-Secure Quarantine Dumper: https://download.f-secure.com/support/tools/fsdumpqrt/fsdumpqrt.exe
  3. Uruchom plik wykonywalny fsdumpqrt.exe. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, wpisz dane logowania konta administratora.
  4. W oknie wiersza polecenia naciśnij klawisz Enter, aby przeczytać warunki licencji.
  5. Naciśnij klawisz E, aby zezwolić narzędziu na rozpoczęcie zbierania plików umieszczonych w kwarantannie. Zebrane pliki zostaną zapisane w zabezpieczonym hasłem archiwum o nazwie malware_samples.zip umieszczonym na pulpicie.
  6. Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć narzędzie.
  7. Prześlij plik zip w następnej odpowiedzi do naszych analityków.
Sign In or Register to comment.