Hvordan slår jeg på Foreldrekontroll for et barns PC med Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hold et øye med barnets nettaktivitet, og angi grenser for enhetsbruk og begrens innhold ved hjelp av Foreldrekontroll.

Tips: Hvis barnet har tilgang til familiens datamaskin, oppretter du en egen Windows-konto for barnet, logger deg på kontoen og følger denne samme fremgangsmåten.

 1. Logg deg på datamaskinen.
 2. Åpne Internet Security.
 3. Velg Foreldrekontroll > Slå på og deretter Ja for å aktivere Foreldrekontroll. Disse innstillingene slås på som standard:
  • Innholdsblokkering.
  • Grenser for bruk av enhet

  Merk: Søkeresultatfilter må slås på manuelt i innstillingene.

 4. Få tilgang til innstillingene:
  1. Gå til bunnen av hovedproduktvisningen hvor det står Du kan endre disse under Innstillinger, og velg Innstillinger-lenken.
  2. Oppgi administratorlegitimasjon, om nødvendig, og velg Ja. Da åpnes innstillingene for Foreldrekontroll.

  Innstillingene er som følger:

  • Med Innholdsblokkering kan du blokkere nettsteder på grunnlag av innhold eller bare gi tilgang til bestemte nettsteder.
  • Søkeresultatfilter setter Google, Yahoo og Bing på "strengt" nivå, slik at voksent innhold ikke vises i søkeresultatene.
  • Med Grenser for bruk av enhet kan du begrense hvor lenge og når barnet kan bruke datamaskinen og surfe på internettet.
 5. Definer de ønskede innstillingene for barnets datamaskin/konto og/eller aktiver/deaktiver innstillinger, og velg deretter OK.