Hvordan installerer jeg F-Secure SAFE på iPhone og iPad?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Før du begynner å installere F-Secure SAFE, må du kontrollere at:

 • Du har den siste iOS-versjonen installert.
 • Du har en aktiv My F-Secure-konto. Hvis du skal opprette en konto, kan du se artikkelen Hvordan opprette en My F-Secure-konto?
 • Du har Internett-forbindelse.
 1. Åpne App Store på en iOS-enhet, og søk etter F-Secure SAFE.
 2. Velg F-Secure SAFE på resultatsiden.
 3. Velg Hent eller Sky-ikonet.
 4. Velg Installer.
 5. Når du er ferdig, velger du Åpne for å starte konfigureringen.
 6. Velg Godta og fortsett for å godta betingelsene og vilkårene. Merk av for dette hvis du vil tillate at appen innhenter anonyme data for å forbedre tjenesten.
 7. Velg Logg på og oppgi My F-Secure-legitimasjonen din. Hvis du ikke har et gyldig F-Secure SAFE- eller TOTAL-abonnement, velger du Opprett konto for å opprette en konto.
 8. Velg Fortsett.
 9. Velg Tillat i vinduet F-Secure SAFE ønsker å sende deg varsler.
 10. Velg Alltid tillatt i vinduet Gi F-Secure SAFE tilgang til posisjonen din.
 11. Velg Fullfør.

Nå er F-Secure SAFE installert på enheten, og enheten er beskyttet.

Når du logger deg på My F-Secure-kontoen, kan du se hvilke enheter du har F-Secure SAFE installert på.

Sign In or Register to comment.