Hvordan lagre en skannerapport i en fil?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Slik lagrer du en skannerapport i en fil:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Klikk på Virusskanning for å starte skanningen.
  3. Klikk på Vis skannerapport når skanningen er fullført. Da åpnes rapporten i html-format i standardnettleseren.
  4. Hvis du vil lagre rapporten i en fil, høyreklikker du på siden og klikker på Lagre som....
  5. Gi filen et beskrivende navn og lagre den.
  6. Send filen til F-Secure for analyse.

Denne artikkelen på engelsk

Sign In or Register to comment.