Hvordan samler jeg filer som er i karantene?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du må sende filer som er i karantene, til analytikerne våre for videre undersøkelse.

  1. Logg på datamaskinen med administratorrettigheter.
  2. Last ned F-Secure Quarantine Dumper-verktøyet: https://download.f-secure.com/support/tools/fsdumpqrt/fsdumpqrt.exe
  3. Kjør programfilen fsdumpqrt.exe. Oppgi administratorlegitimasjonen din når Brukerkontokontroll vises.
  4. Trykk på Enter ved ledeteksten for å lese lisensvilkårene.
  5. Trykk på E for å få verktøyet til å begynne å samle inn filer som er i karantene. De innsamlede filene blir lagret i et passordbeskyttet arkiv på skrivebordet med navnet malware_samples.zip.
  6. Trykk på en tast for å avslutte verktøyet.
  7. Send zip-filen i ditt neste svar til våre analytikere.
Sign In or Register to comment.