Hur sparar jag en genomsökningsrapport i en fil?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Så här sparar du en genomsökningsrapport i en fil:

  1. Öppna F-Secure-säkerhetsprodukten.
  2. Starta en genomsökning genom att klicka på Virusgenomsökning.
  3. Klicka på Visa genomsökningsrapport när genomsökningen är klar. En rapport i html-format öppnas i standardwebbläsaren.
  4. Spara rapporten i en fil genom att högerklicka på sidan och klicka på Spara som....
  5. Ge filen ett beskrivande namn och spara den.
  6. Skicka den till F-Secure för analys.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.