Hur skapar jag en logg över skadliga filer på datorn?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du skapar loggar för att upptäcka skadliga filer ska du köra följande två verktyg:

 1. Ladda ned verktyget Autoruns från https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.
  1. Kör verktyget Autoruns.exe.
  2. När verktyget öppnas söker det automatiskt efter och visar program som är konfigurerade för att köras när systemet startas eller när du loggar in. Låt verktyget avsluta genomsökningen.
  3. När den är klar klickar du på Options (alternativ) och markerar Hide Microsoft entries (dölj Microsoft-poster).
  4. Spara loggen som *.arn (File > Save) på skrivbordet.
 2. Ladda ned verktyget GMER från http://www.gmer.net/gmer.zip.
  1. Kör verktyget GMER.exe.
  2. När verktyget öppnas startas genomsökningen automatiskt. Låt verktyget avsluta genomsökningen.
  3. När den är klar klickar du på knappen Save... (spara) för att spara loggfilen som *.log på skrivbordet.
 3. Ladda ned HiJackThis tool från http://sourceforge.net/projects/hjt/
  1. Kör verktyget HijackThis.exe med administratörsbehörigheter.
  2. Välj alternativet Gör en systemgenomsökning och spara en loggfil.
 4. Placera de två genererade loggfilerna i ett lösenordsskyddat arkiv. Använd lösenordet infected
 5. Skicka zip-filen i ditt nästa svar till våra analytiker.
Sign In or Register to comment.