Hur samlar jag filer som satts i karantän?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du behöver skicka filer i karantän så att våra analytiker kan titta närmare på dem ska du följa stegen nedan.

  1. Logga in på din dator med administratörsrättigheter.
  2. Hämta F-Secure Quarantine Dumper-verktyget: https://download.f-secure.com/support/tools/fsdumpqrt/fsdumpqrt.exe
  3. Kör den körbara filen fsdumpqrt.exe. Ange dina administratörsreferenser när Kontroll av användarkonto visas.
  4. Tryck på Retur i rutan med kommandotolken för att läsa licensvillkoren.
  5. Tryck på E om du vill tillåta att verktyget börjar samla in filer som satts i karantän. De insamlade filerna sparas i ett lösenordsskyddat arkiv på skrivbordet med namnet malware_samples.zip.
  6. Tryck på valfri tangent när du vill avsluta verktyget.
  7. Skicka zip-filen i ditt nästa svar till våra analytiker.
Sign In or Register to comment.